Boat paper check - Colin Archer Kvase 45, r. v. 2004


Políčka s * jsou povinná.

Loď


Vaše údaje
 
Transport Deutschland

E/M/S (European Institute for Maritime Services)
Jako evropská jednička v oblasti prověřování dokumentů při koupi jachty/lodě, E/M/S pečlivě zkontroluje Vaše lodní dokumenty na úplnost a věrohodnost a je Vám, pokud je potřeba, k dispozici radou a činem.
Ne všechny lodní papíry dodrží to, co slibují, a často dávají prostor k dezinpretaci. Na laika čeká opravdová džungle. Typické otázky, které mohou vyvstat:

• Je IBS (Internationaler Bootsschein) dokladem vlastnictví lodě?
• Jsou předložená potvrzení o zaplacené DPH vždy spolehlivá?
• Co je to dokument T2L?
• Které evropské země mají zvláštnosti při koupi a/nebo při registraci/deregistraci atd., a jaké jsou to v které zemi?
• Atd.

U expertů z E/M/S jste v dobrých rukách ve všech záležitostech týkajících se lodních dokumentů, ti se vyznají!
Lodní papíry jsou jedno z nejčastěji podceňovaných témat a mají nemalý vliv na hodnotu předmětu Vaší touhy. Pokud narazíte na deficity v této oblasti, budete s tím mít nejen mrzutosti, ale může Vás to stát hodně peněz.
Specialisté z E/M/S se postarají o bezpečnou koupi! A Vy si můžete prostě jen bezstarostně užívat Vaši jachtu/člun.
» jdi zpět na náhled lodi